Компютърна система с общо предназначение

1. Централен процесор (CPU Central Processing Unit)  Абсолютно задължителен елемент. Почти винаги за по-кратко го наричат само процесор. Централният процесор изпълнява инструкции на програми и обработва цялата информация. Това е "мозъкът" на компютъра, елементът, който изпълнява поставените от вас задачи.

            а) тактова честота на процесора – измерва се в Мегахерци (MHz). Бързината на процесора и компютъра зависи именно от неговата тактова честота.

            б) разрядност - броят на битовете, които процесорът може да предава едновременно. Най-разпространените в момента процесори са 32 битови. 64 битови процесори се правят от 1992 година като стават все по-масови. Трите най-големи производителя на процесори Intel, AMD и Apple произвеждат вече 64 битови процесори. Тези процесори работят с 64 битови данни, 64 битови регистри, 64 битови шини. Очаква се появата на 128 битови процесори.

Двете конкурентни фирми, произвеждащи процесори са Intel и AMD. При AMD процесорите от нисък клас са Duron и Sempron, а от висок клас Athlon, AMD. При Intel процесорите от нисък клас са Celeron, a oт висок Pentium. Всички тези подобрения увеличават значително производителността на процесора, която при съвременните CPU достига до милиард операции в секунда.


                 

 

 

 

2. Оперативна памет - на английски се нарича RAM (Random Access Memory). Абсолютно задължителен елемент. Това е много бърза памет, в която програмите и информацията се поместват след тяхното извикване. Обемът й се измерва в Мега Байтове (MB) и гигабайтове(GB) - например 32, 64, 128, 512МВ, 1GB и повече. По принцип, колкото повече е тази памет, толкова по-висока производителност ще има един компютър.

За скоростта на паметта обаче има значение и нейното средно време на достъп, което се измерва в наносекунди (ns). Колкото по-ниска е стойността на ns, толкова по-бързо дадена памет може да даде информация, намираща се в нея.

 RAM памет 1GB DDR2 800Mhz

Най-разпространените видове RAM памет са:
    SD RAM (Synchronous DRAM) – синхронизирана динамична оперативна памет, която работи в синхрон със системната шина;
    DDR RAM (Double Data Rate RAM) – памет с удвоена скорост на данни, изпращаща два информационни пакета за един работен такт;
    Rambus RAM – прехвърля по-малко информация за един работен такт, но има изключително високи тактови честоти.
    При изключване на компютъра цялото съдържание на RAM паметта изчезва.

3. Дънна платка - за по-кратко често се нарича дъно, също и системна платка, а на английски е MotherBoard (може да се съкрати на MB, но това се прави рядко защото може да се получи объркване с МегаБайтове). Абсолютно задължителен елемент. Това е основната платка, върху която се монтират повечето от останалите елементи. Всички задължителни елементи без периферията се монтират върху дъното. Самата дънна платка може да поддържа различни системни честоти (отново измерващи се в MHz). Една дънна платка може да поддържа различни процесори, но винаги от един и същи тип (Intel или AMD). Смяната на процесора с такъв от друг тип почти винаги налага и смяна на дъното. Всяко дъно има различни слотове за поставяне на платки.

Върху дънната платка има запоени разширителни слотове, чрез които директно се монтира компонент (например звукова карта – Sound card, видеокарта – Video card, мрежова карта – LAN card или RAM памет). При някои дънни платки под формата на чипове са интегрирани (директно монтирани) звукови, мрежови и дори видеокарти.

 

Дънна платка MSI P35 Neo2-FIR      Дънна платка MSI P35 NEO2-FIR

 

 

4. Твърд (хард) диск - на английски HDD (Hard Disk Drive). Това е паметта на компютъра, на него се инсталират операционната система и програмите, запазват се всички данни и по-късно се извикват от тази постоянна памет. Неговият обем се измерва в МегаБайтове (MB), скоростта на въртенето му - в обороти в минута (rpm - rotates per minute), а средното време за достъп до данни на него - в милисекунди (ms).

Стандартното местоположение на твърдия диск е в системната кутия на компютъра. В един компютър може да има няколко твърди диска.